Kollektiva
Konstnärs-
Verkstäders

Riksorganisation

Centrum för sveriges konstnärsverkstäder

Kollektiva Konstnärsverkstäders Riksorganisation, KKV-Riks, är öppna för professionella Kollektiva konstnärsverkstäder. För många konstnärer utgör verkstäderna ett viktigt komplement till den egna ateljén eller helt enkelt den enda möjligheten att kunna arbeta professionellt inom sin speciella teknik. Den första kollektivverkstaden bildades i Stockholm 1969. KKV Riks bildades i Göteborg 1996 av representanter från 15 av landets kollektivverkstäder. Idag har KKV-Riks 25 medlemsverkstäder.

Läs mer om KKV

Kollektiva
konstnärs-
verkstäders
Riksorganisation

Med stöd av
Sidan skapad av Andreas Palm Österberg