Styrelsen

Organisation

Ordförande:

Staffan Westerlund

Sekreterare:

Walter Ruth

Kassör:

vakant

Ledamot:

Ulrika Hembjer

Ledamot:

Johan Wingestad

Ledamot:

Eva Höök

Ledamot:

Marie Engelbrekt

Suppleant:

Katarina Divander

Valberedning:

Catrine Johansson

Relaterade sidor:

Om KKV Riks Stadgar Medlemskap

Kollektiva
konstnärs-
verkstäders
Riksorganisation

Med stöd av
Sidan skapad av Andreas Palm Österberg