Om KKV-Riks

Om
Kollektiva
Konstnärs-
Verkstäders
Riksorganisation

Kollektiva konstnärsverkstäders Riksorganisation, KKV-Riks, har som syfte att, på olika sätt, stödja sina kollektiva medlemsverkstäder runt om i Sverige. För många konstnärer utgör verkstäderna ett viktigt komplement till den egna ateljén eller helt enkelt den enda möjligheten att kunna arbeta professionellt inom sin speciella teknik. Den första kollektivverkstaden bildades i Stockholm 1969. KKV Riks bildades i Göteborg 1996 av representanter från 15 av landets kollektivverkstäder.

Just nu finns 25 verkstäder registrerade som medlemmar i Konstnärernas Kollektivverkstäders Riksorganisation. Oftast är det ideella föreningar och totalt handlar det om runt 2700 konstnärer som är berörda. Mycket av den offentliga konsten i Sverige skapas i våra kollektivverkstäder. Verkstäderna har blivit en betydande kunskapsbank med professionell utrustning tillgänglig för utövande konstnärer och en viktig mötesplats såväl lokalt som nationellt och internationellt. Varje verkstad har sin egen specifika inriktning och många verkstäder har liknande utrustning men är spridda över hela landet.

Styrelsen bildas så att den representerar verkstäderna geografiskt, regionalt och kontaktmässigt. Dvs varje styrelseledamot ska ha god kontakt med de verkstäder som ledamoten representerar. Känna till verkstädernas verksamhet, behov och möjligheter.

Uppgifter och roll

  • Verka utåt mot de som påverkar konstens villkor: Stat, kommuner och Regioner.
  • Arbeta med utvecklingsfrågor för verkstäderna och konstnärskåren.
  • Verka inåt mot KKVer och konstnärerna.
  • Som centrumbildning har KKV-Riks en sysselsättningsskapande roll.

Relaterade sidor:

Medlemskap Styrelsen Stadgar

Kollektiva
konstnärs-
verkstäders
Riksorganisation

Med stöd av
Sidan skapad av Andreas Palm Österberg