Textil

Alla verkstäder

Versktäder som erbjuder Textil:

Halmstad

KKV Halmstad

Fiskaregatan 19
302 90 Halmstad

Umeå

KKV Umeå

Skravelsjövägen 2, Kulturmejeriet
904 40 Röbäck

Ängelholm

KKV Nordvästra Skåne

Helsingborgsvägen 33
262 72 Ängelholm

Kalmar

K.I.K. Lindöateljéerna

Hamburgsund

KKV Bohuslän

Skärholmen 1
457 48 Hamburgsund

Västerås

KKV Västerås

Regattagatan 43
723 48 Västerås

Nordingrå

Nordingrå Konstnärsverkstad

Vännersta 101
870 30 Nordingrå

Karlstad

KKV Värmland

Zakrisdalsslingan 21
653 42 Karlstad

Stockholm

KKV Stockholm

Mårbackagatan 11 Hus H
123 43 Farsta

Göteborg

KKV Göteborg

Sockerbruket 44
414 51 Göteborg

Kollektiva
konstnärs-
verkstäders
Riksorganisation

Med stöd av
Sidan skapad av Andreas Palm Österberg