Aktuellt

Kurserbjudande Ateljésamtal med Sonia Hedstrand

Ateljésamtal Sonia Hedstrand

 

Erbjudandet riktar sig i första hand till den verkstad som kan tänkas genomföra kursen under Juni månad.

 

Ateljésamtal mellan konstnärer

Samtalet om konst har en lång historia som sträcker sig tillbaka till 1500-talet och den första

konstakademin i renässansens Florens. Där diskuterade Michelangelo och de andra lärarna likheter

och skillnader mellan måleri och skulptur inför studenterna. Efter franska revolutionen blev konst-

nären en viktig deltagare i de politiska diskussionerna i 1800-talets salonger. Under 1900-talet växte

det individuella ateljébesöket och grupp-genomgången fram som grundläggande beståndsdelar i un-

dervisningen på konstskolor.

Men även yrkesverksamma konstnärer är i behov av att få återkoppling från kollegor på sitt arbete.

För att finna lösningar på problem och för att formulera sig kring sin arbetsprocess.

Den här workshopen är utvecklad för att konstnärer ska få verktyg att analysera sitt eget arbete och

bygga professionella samarbeten med varandra.

Förutom en kort historisk genomgång av ateljésamtalets historiska bakgrund går vi igenom olika

metoder, modeller och strukturer för konstruktiva samtal och icke-affektiv återkoppling, aktivt lyss-

nande med mera. Sedan gör vi tillsammans en planering för en struktur som fungerar bra för den

grupp konstnärer som deltar. Tanken är sedan att de ska hålla sina ateljésamtal hos varandra i fram-

tiden, i mindre grupper om 3-5 personer.

Kursen beräknas ta en arbetsdag, ungefär 5 timmar, mellan klockan 10-12 och 13-16.

Max antal deltagare per kurstillfälle: 14

 

Kursledare är Sonia Hedstrand,

konstnär, konstkritiker på Dagens Nyheter

mfl tidningar, och lärare med stor erfarenhet av

handledning och ateljésamtal.

www.soniahedstrand.se

insta: soniahedstrand

Postad av: KKV Riks Admin

Fler inlägg:

Kollektiva
konstnärs-
verkstäders
Riksorganisation

Med stöd av
Sidan skapad av Andreas Palm Österberg